KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Adresa: Trg Slobode 7, HR-48000 Koprivnica

Predsjednik: Marko Presek
Dopredsjednik: Dalibor Blesić