SAMOIZOLACIJA

Objavljeno: 26. listopada 2020.

Osobe, članovi koji se nalaze u izolaciji, samoizolaciji ili imaju simptome korone molimo da OBAVEZNO na portalu www.moj.uhrs.hr upisu vrijeme za koje ne mogu prihvaćati delegiranje, odnosno vrijeme za koje im je stožer Civilne zaštite odredio mjeru.

 

OBAVIJEST ZA VIKEND 24./25.10.2020.

Objavljeno: 23. listopada 2020.

Obavještavamo DELEGATE da su obavezni dolaziti na utakmice u za to predviđenom vremenu (ovisno o rangu natjecanja) i odmah provjeriti zapisnik. Ako ima problema sa zapisnikom odmah reagirati.

Također delegati nakon verifikacije utakmice OBAVEZNO MORAJU PROVJERITI na stranicama HRS-a (www.hrs.hr)  da li je utakmica verificirana, odnosno da li se vide rezultat i ostali podaci iz zapisnika. Ako utakmica nije verificirana ne može se na ekran dobiti ispis zapisnik.

Ovaj vikend počinju i mlađi uzrasti (U15), gdje će možda biti više potrebe za intervencijama.

U koliko imate bilo kakve probleme – dežurstvo za ovaj vikend isključivo :

Zdravko Golub 099 646-2002

Josip Posavec 099 646-2000

Želimo nam svima ugodan vikend i što manje problema na utakmicama.