Udruga Hrvatskih rukometnih sudaca

HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA

Crikvenica

Adresa: Kotorska 15a, 

MB/OIB: 18968536027

Web stranica:

Predsjednik: Vladimir Vujnović