NAPRAVLJENI I POSTAVLJENI UGOVORI ZA VIKEND 6.-8.12.2019.

Objavljeno: 5. prosinca 2019.

Napravljeni su i postavljeni Ugovori službenim osobama za utakmice koje se igraju od 6.-8.12.2019.

Suci su dužni svoje Ugovore isprintati u dva primjerka te ih predati nadzorniku utakmice prije ili poslije utakmice.

Nadzornik utakmice OBAVEZAN je provjeriti jesu li Ugovori ispravno ispisani (sudačke i svoj) i ako Ugovor nije ispravan ne smije ga preuzeti ni slati u Uredovnicu.

Mole se nadzornici da prilikom pakiranja dokumentacije za Uredovnicu UHRS-a u kovertu stavljaju dokumente prema nekom redosljedu : 1. Izvješće nadzornika ; 2. izvješće sudaca ; 3. Zapisnik utakmice ; 4. Eventualni privitci zapisniku ; 5. Ugovor sa najmanjim rednim brojem (prvoimenovani sudac) ; 6. Ugovor sa slijedećim rednim brojem po redu (drugoimenovani sudac) ; 7. Ugovor nadzornika. 

Eventualne reklamacije na Ugovor moguće je isključivo pisanim putem uputiti na e-mail : zdravko.golub@uhrs.hr najkasnije do četvrtka 5.12.2019. do 14,00 sati.

 

 

OBJAVLJENO NOVO DELEGIRANJE

Objavljeno: 2. prosinca 2019.

Objavljeno novo delegiranje za utakmice koje se igraju za 7./8.12.2019.

Za sada vidljivo samo na moj.uhrs.hr.

Obaveza je nadzornika da u slučaju ne odigravanja utakmice tu informaciju ODMAH ISKLJUČIVO PISMENIM PUTEM javi u Uredovnicu, SMS 099 6462002 ili e-mailom : zdravko.golub@uhrs.hr.

Eventualne ODGODE utakmica iz isključivo opravdanih razloga najkasnije do srijede do 12,00 sati.

 

 

OBAVIJEST – OBAVEZA SLUŽBENIH OSOBA ČLANOVA UHRS-a

Objavljeno: 21. studenoga 2019.

OBAVEZA JE SLUŽBENIH OSOBA – ČLANOVA UHRS-a (sudaca, nadzornicika suđenja, zapisničara/mjeritelja vremena) da nakon primitka e-mail poruke iz Uredovnice da OBAVEZNO pošalju povratni mail da su isti zaprimili. Ovo vrijedi za e-mailove primljene s adresa : josip.posavec@uhrs.hr ; zdravko.golub@uhrs.hr, boris@xenios.hr, web@uhrs.hr. Naravno da je takva obaveza i prema klubovima gdje im morate povratno odgovoriti da ste primili obavijest za utakmicu.

Ova obaveza vrijedi od danas i ostaje do daljnjega.

Ovo je inače normalan postupak, ali se počelo dešavati da se ne odgovara na mailove, a onda Uredovnica nezna dali su mailovi primljeni ili nisu, a zvati svakog poimenično baš i nije moguće.

Uredovnica UHRS-a

 

 

 

POSTAVLJENI REZULTATI SEMINARA

Objavljeno: 26. rujna 2019.

Na portalu www.moj.uhrs.hr/dokumenti postavljena je pisana odluka UO UHRS-a koja sadrži :

  1. Rezultate ljetnih seminara
  2. Odluka o popravnim ispitima
  3. Odluka o revizijskoj kući za kontrolu poslovanja za 2019. godinu
  4. Prijedlog novih parova
  5. Rezultati ispita za stjecanje viših kategorija
  6. Prijedlog zimskih seminara 2020. godine

Osobe koje moraju pristupiti popravnom ispitu dobit će mailom dodatnu obavijest.

VAŽNA OBAVIJEST NADZORNICIMA PAKET 24 – PREMIJER LIGE

Objavljeno: 20. rujna 2019.

Ovime obavještavamo nadzornike suđenja na utakmicama PAKET 24 – Premijer lige da su na utakmicama spomenute lige OBAVEZNI prema odluci HRS-a kontrolirati :

1.) Da li svi dresovi obiju ekipa na desnom rukavu imaju istaknutu reklamu sponzora lige PAKET 24

2. ) Da li je u sportskoj dvorani u kojoj se igra utakmica istaknut baner sponzora lige PAKET 24 veličine 5×1 m

U slučaju nepoštivanja ove odluke HRS-a utakmica će se igrati, a nadzornik piše prijavu zbog nepoštivanja odluke.

U nastavku obavijest-odluka HRS-a.

2019-0121-Obavijest klubovima PAKET 24 PREMIJER LIGA

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA NADZORNIKE

Objavljeno: 16. rujna 2019.

Iz Ureda za natjecanje zamoljeni smo da obavijestimo nadzornike suđenja da su sukladno članku 92. Propozicija natjecanja HRS-a dužni 15. minuta nakon završetka utakmice poslati SMS porukom rezultat utakmice.

U protivnom protiv oni koji ne postupe sukladno navedenom pokrenut će se Stegovni postupak.

REZULTATI SE ŠALJU NA SLIJEDEĆE BROJEVE :

098 239-499       – PREMIJER, 1. HRL I 2. HRL (Bojan Filipović)
098 897-858       – 3. HRL ISTOK (Matija Gubica)
099 646-2005    – 3. HRL JUG (Dalibor Jurinović)
091 1232-378      – 3. HRL SJEVER (Rajo Jeftić)
099 8144-924     – 3. HRL SREDIŠTE (Hrvoje Stipanović)
091 5025-970     – 3. HRL ZAPAD (Senad Imamović)

 

VAŽNA OBAVIJEST SUCIMA KOJI SU VEĆ BILI NA SEMINARU

Objavljeno: 10. rujna 2019.

Zbog problema sa veličinama dresova i zamjena koje smo obavljali u vrijeme seminara postoji mogućnost da jedan sudac iz para na svom dresu ima reklamu PAKET 24, a drugi nema spomenutu reklamu. Molimo sve one koji nemaju reklamu da se HITNO jave u Uredovnicu da dogovorimo tiskanje (lijepljenje) reklame na dres.

Dresove bi trebalo do petka dostaviti u Uredovnicu.