ČLANARINA ZA 2020. GODINU

Na portalu www.moj.uhrs.hr/poruke obračunata Vam je članarina za 2020. godinu, te su Vam date upute oko plaćanje.

Rok za plaćanje članarine je 31.3.2020.

Molimo da prilikom plaćanja uplaćujete točno zaduženi iznos bez zaokruživanja.

Suci koji se nalaze na listama (3. HRL – Premijer lige) sami uplaćuju članarinu prema zaduženju, a za one koji nisu na listama u sezoni 2019/2020 uplaćuje matični Zbor sudaca.

Molimo suce koji NISU na listama od 3. HRL do Premijer lige da ne uplaćuju sami članarinu, već da plaćanje iste dogovore sa predstavnicima svojih Zborova.