ČLANARINA ZA 2022. GODINU

Podsjećamo da je 31.03.2022. rok za plaćanje članarine za 2022. godinu.