Diskvalifikacija, Isključenje na 2. min

Diskvalifikacija
Podsjećamo Vas da je temeljem upute od HRS-a za dodijeljeni crveni karton (bez plavog) nije potrebno pisati dodatno izvješće.
Kad se dodjeljuje crveni i plavi karton potrebno je pisati dodatno izvješće kao i napomenuti podnosi li se dodatna prijava protiv osobe ili ne podnosi.

Isključenje igrača na 2. min
U situacijama kada je igrač isključen na 2 min, igrač može napustiti polje za igru na bilo kojem mjestu (ne mora izlaziti u prostoru za zamjenu igrača). Molimo suce i nadzornike da vode računa o tome te da zbog takvog načina dodatno ne kažnjavaju isključenog igrača. Naravno, ovo se odnosi ako isključeni igrač napusti teren na kulturan način a ne na demonstrativan način onda je istoga potrebno dodatno kazniti isključenjem na 2 min zbog nesportskog ponašanja.