Dopune epidemiološkog protokola

Prateći primjenu cjepiva protiv bolesti COVID-19, kao i tumačenja pa i naputke HZJZ odnosno Stožera civilne zaštite, dostavljamo i dajemo na znanje trenutnu nadopunu epidemiološkog protokola, temeljenu na raspoloživim saznanjima nadležnih tijela. Ista je usklađena s mišljenjima i stavovima Ureda za natjecanje odnosno Povjerenika za natjecanja gospodina Ančića, a u nastavku vam dostavljamo samu dopunu epidemioloških protokola.


  1. Članovi (službene osobe) UHRS koji samostalno provode ili su proveli antigensko testiranje na COVID-19 sukladno pravilima (medicinske) struke glede načina testiranja (primjerice, korištenjem antigenskih testova koji su na raspolaganje dobili matični zborovi sudaca), dužni su odgovarajuću ovjerenu potvrdu imati uz sebe tj. ponijeti sa sobom.
    Službenoj osobi se predlaže da, a sukladno mogućnostima, na prikladan način o tome izvijesti klub domaćin tj. organizatora utakmice u kontekstu efikasnije i jednostavnije eventualne pripreme za utakmicu (također obavijestiti domaćina da za tu osobu(e) nije potrebno anti-gensko testiranje);
  2. Ukoliko je osoba cijepljena jednim cjepivom i unazad 6 mjeseci je preboljela COVID-19, ne mora pristupiti antigenskom testu i ima pravo obnašati dužnost.
    Osoba mora dokazati da je izvršeno cijepljenje i da je preboljela COVID unatrag 6 mjeseci;
  3. Ukoliko je službena osoba cijepljena s drugom dozom cjepiva, ista ne mora pristupiti antigenskom testu, ali mora sa sobom imati potvrdu o provedenom cijepljenju te u tom slučaju ima pravo obnašati dužnost;
  4. U svim ostalim slučajevima kada je ishod anti-genskog testa pozitivan na COVID-19, osoba ne može obnašati službenu dužnost.