ELEKTRONSKO POTPISIVANJE UGOVORA

Obaveza je sudaca i delegata da odmah prvi radni dan nakon odigrane utakmice elektronski potpiše Ugovor za utakmicu preko UHRS CLIENTA.

Napominjemo još jednom da se UHRS CLIENT ne može instalirati na mobitele, već isključivo na kompjutere i prijenosne kompjutere.

Dok Vi ne potpišete Ugovor i time potvrdite da se slažete s izrađenim ugovorom nismo u mogućnosti ISPLATITI UGOVOR.