ISPITI ZA VIŠE KATEGORIJE

U prilogu se nalazi popis osoba koje su prijavile ispit za kategoriju sukladno odredbama propisnika o napredovanju, a s obzirom na pripadnost listi sudaca ili delegata, obavezni su polagati ispit ako žele zadržati status na listi na koju su uvršteni. Također je na istom dokumentu objavljene su i upute za plaćanje kotizacije.

PRIJAVE ISPITI 2021