IZVJEŠĆE O SUĐENJU U EXCELU

U prilogu se nalazi obrazac “Izvješće o suđenju” u excelu koji delegati popunjavaju za mlađe uzrasne kategorije.

nova kontrola 2021_2022