LIJEČNIČKE POTVRDE

Obavezujemo sve suce i nadzornike koji nisu pravovremeno predali svoje liječničke potvrde Predsjednicima svojih Zborova (razlog nejasan s obzirom da se liječnička trebala sa sobom donijeti na seminar) da HITNO (do završetka ovog tjedna…tj. do 11.9.2020.) iste pošalju na adresu Uredovnice.