NAPRAVLJENI I POSTAVLJENI UGOVORI ZA VIKEND 7./8.3.2020.

Objavljeno: 2. ožujka 2020.

Napravljeni su i postavljeni Ugovori službenim osobama za utakmice koje se igraju 7./8.3.2020.

Suci su dužni svoje Ugovore isprintati u dva primjerka te ih predati nadzorniku utakmice prije ili poslije utakmice.

Nadzornik utakmice OBAVEZAN je provjeriti jesu li Ugovori ispravno ispisani (sudačke i svoj) i ako Ugovor nije ispravan ne smije ga preuzeti ni slati u Uredovnicu.

Mole se nadzornici da prilikom pakiranja dokumentacije za Uredovnicu UHRS-a u kovertu stavljaju dokumente prema nekom redosljedu : 1. Izvješće nadzornika ; 2. izvješće sudaca ; 3. Zapisnik utakmice ; 4. Eventualni privitci zapisniku ; 5. Ugovor sa najmanjim rednim brojem (prvoimenovani sudac) ; 6. Ugovor sa slijedećim rednim brojem po redu (drugoimenovani sudac) ; 7. Ugovor nadzornika. Sve zajedno presavinuti i staviti u kuvertu.


Eventualne reklamacije na Ugovor moguće je isključivo pisanim putem uputiti na e-mail : zdravko.golub@uhrs.hr najkasnije do četvrtka 28.02.2020. do 15,00 sati.