NAPRAVLJENI I POSTAVLJENI UGOVORI ZA VIKEND 14./15.9.2019.

Objavljeno: 12. rujna 2019.

Napravljeni su i postavljeni Ugovori službenim osobama za vikend 14./15.9.2019.

Suci su dužni svoje Ugovore isprintati u dva primjerka te ih predati nadzorniku utakmice prije ili poslije utakmice.

 

Eventualne reklamacije na Ugovor moguće je isključivo pisanim putem uputiti na e-mail : zdravko.golub@uhrs.hr najkasnije do sutra do 8,00 sati.