OBAVIJEST ČLANOVIMA

Od 01. pa sve do 31. srpanja 2021. godine službena web stranica Udruge hrvatskih rukometnih sudaca biti će nedostupna. Sve informacije vezano za seminar Premijer i 1. HRL dostaviti će se putem aplikacije uhrs.client