OBJAVLJENI ZAPISNICI SKUPŠTINE I UO

Na portalu www.moj.uhrs.hr/dokumenti postavljeni su zapisnik sa Izvjšetajne Skupštine UHRS-a i zapisnik s 5. sjednice UO UHRS-a.