OBRAČUNATA ČLANARINA ZA 2019. GODINU

Obračunata i postavljena članarina za 2019. godinu.

Iznos članarine sa podacima za plaćanje postavljeno je svakom članu na portalu www.moj.uhrs.hr u folderu poruke.

Krajnji rok za plaćanje članarine je 31.03.2019.

Molimo da kod uplate članarine plaćate točan iznos zadužene članarine. Molimo da ne zaokružujete iznos.

Također molimo da kao model plaćanja navedete HR00, a pod poziv na broj svoj OIB-2019.

Svrha uplate članarine : Članarina za 2019. godinu.

Članovi UHRS-a koji se nalaze na listama od 3. HRL do Premijer lige sami plaćaju članarinu prema zaduženju na portalu www.moj.uhrs.hr,

Ostali članovi (suci županijskih liga, članovi u mirovanju, zapisničari i mjeritelji vremena) ne plaćaju članarinu osobno, već putem svog matičnog Zbora rukometnih sudaca.

Molimo predsjednike i tajnike Zborove da svoje članove podsjete na ovu obavezu.

Zborovi će dobiti obračun članarine za svoje članove te račun za isto.