OBRAČUNATA I OBJAVLJENA ČLANARINA ZA 2022. GODINU

U porukama na www.uhrs.hr/moj.uhrs.hr se nalazi zaduženje članova za članarinu za 2022. godinu. POTREBNO JE DVA PUTA BRZO KLIKNUTI NA PORUKU DA SE ISPOD OTVORI.

Svi suci i delegati koji se nalaze na listama od 3. – Premijer lige sami uplaćuju članarinu, a za ostale članove članarinu plaća Zbor sudaca. Rok za uplatu članarine je 31.3.2022.

JOŠ JEDNOM OBAVJEŠTAVAMO I MOLIMO SUCE KOJI SE NE NALAZE NA LISTAMA OD 3-e DO PREMIJER LIGE DA NE UPALAĆJU SAMI ČLANARINU, VEĆ ĆE TO ZA NJIH NAPRAVITI MATIČNI ZBOR SUDACA.

Kod plaćanja u polje POZIV NA BROJ  OBAVEZNO upisati svoj OIB-2022.

Molimo uplaćivati točan iznos zaduženja bez zaokruživanja.