OBRAZAC ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA – SEMINAR PREMIJER I 1. HRL

Molimo vas da pročitate obavijesti vezane za održavanje seminara sudaca i nadzornika Premijer i 1. HRL koji će se održati od 27.-29.8.2021.

Seminar Ljeto 2021


Također u prilogu se nalazi pdf obrazac za rezervaciju smještaja kojeg je potrebno popuniti najkasnije do 31.07.2021. i poslati na e-mail adresu zdravko.golub@uhrs.hr

Prilikom popunjavanja Rezervacije za ljetni seminar otvoriti će se pdf čitač. U polja možete digitalno upisati podatke, odaberite opciju “Save” ili “Spremi” i pdf dokument će se spremiti na lokaciju koju vi odaberete. Takav dokumente pošaljite na navedenu adresu e-pošte.

Rok za slanje rezervacije je 31.7.2021.

Rezervacija ljetni seminar 2021