ODLUKA O ODGODI ZIMSKIH SEMINARA

Poštovani članovi UHRS-a, u prilogu se nalazi odluka o odgodi zimskog seminara.

odluka_zimskiSeminar