ODLUKA O TRAJANU UTAKMICA MLAĐIH DOBNIH SKUPINA

U prilogu se nalazi odluka Ureda za natjecanje o trajanju utakmica mlađih dobnih skupina za muške U13 i U11, dok se utakmice U15 i U17 koje se igraju kao turniri igraju 2×20 (U15) i 2×25 (U17).

Ženske mlađe dobne skupine igraju sukladno odredbama Propozicija natjecanja.

Odluka o vremenu trajanja utakmica U13 i U11