ODSUTNOST PREDSJEDNIKA UHRS-a

Zbog puta u Qatar, od 2.10.2020. – 21.10.2020. predsjednik UHRS-a bit će odsutan iz Ureda, te će biti nemoguća komunikacija s njime putem telefona.

Za HITNE potrebe kontaktirati tajnika UHRS-a ili Predsjednika Strukovnog povjerenstva, a u koliko imate potrebe kontaktirati Predsjednika UHRS-a možete to ostvariti isključivo putem e-maila : jozek.posavec@gmail.com.