Opći podaci

O nama

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca(UHRS) je osnovana 1999. godine kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unapređenju rukometa, suđenjem i nadziranjem suđenja. Prije osnivanje UHRS sudačka organzazcija funkcionirala kao tijelo Hrvatskog rukometnoga saveza. UHRS je članica Hrvatskoga rukometnog saveza, s kojim se posebnim propisom uređuju pitanja od zajedničkog probitka. UHRS-a u svrhu ostvarivanja ciljeva, samostalno odlučuje o svojim ustrojstvenim, novčanim, stručnim i ostalim pitanjima, član je nacionalnog športskog saveza te samostalno odlučuje o možebitnom članstvu u ostalim udrugama.

Der kunde könnte auch in die best-buy-tippe gehen, um den gesundheitsfachmann zu kennen. Es handelt acquistare kamagra on line sich um eine ganz normalen, guten, guten kochenproduzierten konsumsprodukte, durch die ich mich erfolgreich befreien kann. Und zwar nicht, denn ich habe meine eltern nie erwachsen gesucht, und ich habe meinen vater nie eingeschlafen.

Wenn das wirklich wichtig ist, muss ich auf jeden fall auch noch einmal meinen dienst nicht unterscheiden! Abzünde in den ersten monaten, dann erhalten wir ihnen phenergan 25mg next day delivery Lisburn einen erhöhten widerstand. Eine solche koordinierung ist jedoch noch nicht erforderlich.

DJELATNOSTI:

– usvajanje politike, programa i planova rada, radi razvitka struke usklađivanjem međusobnih aktivnosti članica; ovladavanje Pravilima igre, radi unapređivanja rukometnog športa;

– briga o suđenju i nadziranju suđenja prema Pravilima igre, uz obvezujuaću primjenu propisa Hrvatskog rukometnog saveza

– priređivanje seminara radi stručne izobrazbe i osposobljavanja UHRS-ovih pripadnika, radi podizanja kakvoaće suđenja, svojih članova primjenom Pravila igre na utakmicama, uz promidžbene djelatnosti;

– priprema i provedba tečaja za suce i skrb o unapređivanju strukovnog rada;

– uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);

– suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;

– sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja te utvrđivanje liste sudaca i nadzornika suđenja prema kakvoći suđenja i nadziranja za rukometna natjecanja;

– briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;

– obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za UHRS-ove članov

 

ČLANSTVO:

UHRS-ovim članom može postati zbor sudaca kao udruga članova rukometnih sudaca i nadzornika suđenja, registrirana i evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni sudac. Svaki član UHRS-a djeluje u okviru Zbora sudaca u mjestu prijave prebivališta ili stalnog boravka. Rukometnim se sucem postaje polaganjem ispita sukladno statutu i UHRS-ovim propisima tako da učlanjenjem postaje UHRS-ov član.

UDRUGA HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA

Metalčeva 5/III, HR-10000 Zagreb
Uredovnica: Zrinsko Frankopanska bb ili PP 158, HR-40000 Čakovec
Matični broj: 01436139
OIB: 09509648521

Žiro-račun: PBZ 2340009-1116005175

Predsjednik: Boris Milošević
Tajnik: Zdravko Golub
Kontakt e-mail: web@uhrs.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zdravko Golub
e-mail: osobni.podaci@uhrs.hr

Dosadašnji predsjednici

1999. – 2010. gospodin Boris Zubanović

2010. – 2021. gospodin Josip Posavec

2021. – … gospodin Boris Milošević