Opći podaci

O nama

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca(UHRS) je osnovana 1999. godine kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unapređenju rukometa, suđenjem i nadziranjem suđenja. Prije osnivanje UHRS sudačka organzazcija funkcionirala kao tijelo Hrvatskog rukometnoga saveza. UHRS je članica Hrvatskoga rukometnog saveza, s kojim se posebnim propisom uređuju pitanja od zajedničkog probitka. UHRS-a u svrhu ostvarivanja ciljeva, samostalno odlučuje o svojim ustrojstvenim, novčanim, stručnim i ostalim pitanjima, član je nacionalnog športskog saveza te samostalno odlučuje o možebitnom članstvu u ostalim udrugama.

DJELATNOSTI:

– usvajanje politike, programa i planova rada, radi razvitka struke usklađivanjem međusobnih aktivnosti članica; ovladavanje Pravilima igre, radi unapređivanja rukometnog športa;

– briga o suđenju i nadziranju suđenja prema Pravilima igre, uz obvezujuaću primjenu propisa Hrvatskog rukometnog saveza

– priređivanje seminara radi stručne izobrazbe i osposobljavanja UHRS-ovih pripadnika, radi podizanja kakvoaće suđenja, svojih članova primjenom Pravila igre na utakmicama, uz promidžbene djelatnosti;

– priprema i provedba tečaja za suce i skrb o unapređivanju strukovnog rada;

– uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);

– suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;

– sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja te utvrđivanje liste sudaca i nadzornika suđenja prema kakvoći suđenja i nadziranja za rukometna natjecanja;

– briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;

– obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za UHRS-ove članov

 

ČLANSTVO:

UHRS-ovim članom može postati zbor sudaca kao udruga članova rukometnih sudaca i nadzornika suđenja, registrirana i evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni sudac. Svaki član UHRS-a djeluje u okviru Zbora sudaca u mjestu prijave prebivališta ili stalnog boravka. Rukometnim se sucem postaje polaganjem ispita sukladno statutu i UHRS-ovim propisima tako da učlanjenjem postaje UHRS-ov član.

UDRUGA HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA

Metalčeva 5/III, HR-10000 Zagreb
Uredovnica: Zrinsko Frankopanska bb ili PP 158, HR-40000 Čakovec
Matični broj: 01436139
OIB: 09509648521

Žiro-račun: PBZ 2340009-1116005175

Predsjednik: Boris Milošević
Tajnik: Zdravko Golub
Kontakt e-mail: web@uhrs.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Zdravko Golub
e-mail: osobni.podaci@uhrs.hr

Dosadašnji predsjednici

1999. – 2010. gospodin Boris Zubanović

2010. – 2021. gospodin Josip Posavec

2021. – … gospodin Boris Milošević