Match ball lying on the parquet near 9 m line.

SAVEZ GRADA OSIJEKA

Predsjednik: Damir Kuti
Tajnik: Ivana Farkaš
Web stranica: http://www.zrsosijek.hr


Zbor rukometnih sudaca Osijek osnovan je dalekog 15. rujna 1956., a njegovi osnivači bili su pokojni gospodin Šime Azenić i pokojni gospodin Ljubomir Savin. Zbor je osnovan u cilju osposobljavanja sudačkog kadra jer se ukazala potreba za istim zbog osnivanja rukometnih klubova u regiji.

Pored već spomenutog gospodina Ljubomira Savina, moramo se sjetiti i onih sudaca ovog Zbora koji su obilježili i utrli put Zbora, a nisu više među nama. To su: Šime Azenić, Zvonimir Kata, Jure Vuković, Gabro Ozimec, Farudin Tasliđić te tadašnje legende Zbora koji su među nama – Branko Bošnjakvić, Nikola Antolović, Miroslav Saraga, Stepan Mikulić, Stjepan Križevac, Frano Boban te mnogi drugi kojih se uvijek rado sjećamo.

1973. godina je vrlo značajna za ovaj Zbor. Prestankom natjecanja R.K. “Grafičara” iz Osijeka mnogi igrači ovog kluba opredijelili su se za sudački poziv te stvorili vrlo bitnu generaciju. Ta genercija iznjedrila je mnogo kvalitetnih sudaca među kojima treba spomenuti gospodina Krešu Tomičića, Ivu Pranjića, Krunoslava Cindrića, Ivana Jurčića, Dragutina Katalenića, Željka Buchwalda, Zvonka Širu te Viktora Ahića.