PODSJETNIK ZBOROVIMA SUDACA

Zborovi sudaca moraju OBAVEZNO i nadalje slati zapisnike sa Plenarnog sastanka Zbora na e-mail : web@uhrs.hr