POSTAVLJEN ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE UO UHRS-a

Na portalu www.moj.uhrs.hr među dokumentima postavljen je zapisnik sa 6. sjednice UO UHRS-a.