POSTAVLJENE ODLUKE UO UHRS-a

Među dokumentima na stranici www.moj.uhrs.hr postavljen je izvod iz zapisnika UO UHRS-a održanog elektorničkim putem.

Odluke se odnose na : zimske seminare, članarinu, dodatnu informatizaciju UHRS-a