POSTAVLJENI I OBJAVLJENI UGOVORI ZA VIKEND 28./29.11.2020.

Objavljeno: 30. studenoga 2020.

Na portalu www.moj.uhrs.hr/računi postavljeni su Vam Ugovori za utakmice koje su odigrane 21./22.11.2020. Eventualne nejasnoće ili reklamacije na Ugovor poslati ISKLJUČIVO e-mailom na : zdravko.golub@uhrs.hr do 20 sati 30.11.2020.

Ugovori se ispisuju u dva primjerka, potrebno ih je potpisati na za to predviđenom mjestu i poštom poslati u Uredovnicu (nema obaveze slanja preporučenom pošiljkom). SLANJE UGOVORA OBAVEZNO U PONEDJELJAK.
Ugovori se šalju na adresu : Uredovnica UHRS, p.p. 158, 40000 Čakovec.

Nadzornik ima obavezu izvješće o suđenju upisati u IS UHRS-a upisati najkasnije PRVI RADNI DAN nakon odigrane utakmice. Izvješće o suđenju (svoje i od sudaca) čuva kod sebe do završetka polu sezone ili dok se to iz Uredovnice od njega ne zatraži.

Obaveza je nadzornika da u slučaju da utakmica nije odigrana, a bila je planirana (znači ne za one koje su po IS HRS-a odgođene), ISKLJUČIVO e-mailom : zdravko.golub@uhrs.hr ili SMS porukom na broj 099 646-2002, o tome obavijesti Uredovnicu.