POSTAVLJENI NOVI DOKUMENTI

Na portalu uhrs.hr/moj.uhrs/dokumenti postavljen je zapisnik sa Skupštine UHRS-a održanoj 21.12.2021. i novi Statut UHRS-a.