POSTAVLJENI NOVI PROPISNICI UHRS-a

Na portalu www.moj.uhrs.hr/dokumenti postavljena su tri nova propisnika UHRS-a

  • Propisnik o načinu obnašanja službenih dužnosti i kodeks ponašanja članova UHRS-a
  • Stegovni propisnik
  • Poslovnik o radu UO UHRS-a