Match ball lying on the parquet near 9 m line.

PREDRAG KRSTANOVIĆ

Rukometnu karijeru započeo 1987. godine u RK „Moslavina“ iz Kutine gdje je 2001. godine završio karijeru i opredijelio se za sudački posao. Od 2008. godine sudac je na listi sudaca 1. HRL i međunarodni kandidat. Nakon završetka sudačke karijere koja prekinuta zbog zdravstvenih poteškoća prelazi u nadzorničke poslove. 2009. nalazi se na listi nadzornika 2. HRL da 2012. godine došao na listu nadzornika 1. HRL gdje se i trenutno nalazi. Osim sudačkog i nadzorničkog posla u razdoblju od 2004. do 2007. obnašao je dužnost sportskog direktora RK „Moslavine“. Od 2009. do 2010. godine bio je član Stegovnog povjerenstva UHRS-a, a od 2010. obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora.