REZULTATI SEMINARA

Na portalu www.moj.uhrs.hr objavljeni su rezultati seminara, odluka o popravnim ispitima, popis polaznika popravnih ispita.