Strukovno povjerenstvo

Članovi

Dalibor Jurinović

Predsjednik

Marko Mrvica

Član

Anto Josić

Član

Vladimir Sokol

Član