UPISIVANJE ODSUTNOSTI

Članovima UHRS-a (sucima i delegatima) dana je mogućnost da do petka do 12,00 sati upišu ako su spriječeni prihvatiti nominaciju-delegiranje za vikend koji slijedi (primjer za vikend 2./3.10.2021. odsutnost je trebalo upisati do 12,00 sati 24.9.2021.).

Molimo i upozoravamo suce i delegate da odsutnost upišu odmah čim znaju da imaju za vikend neku obavezu, a ne da odsutnosti upisuju u petak navečer, subotu ujutro ili navečer, pa čak i u nedjelju tijekom cijelog dana, jer u protivnom ta odsutnost nema smisla što se tiče osoba koje delegiraju.

Za mlade suce koji su tek došli na listu 3. HRL na stranici www.uhrs.hr, odabere se moj.uhrs.hr i u odjeljku ODSUTNOST mogu upisati svoju spriječenost neke dane, pa i dio dana.

MOLIMO DA SE OVOGA DRŽITE JER STE I U GENERALNOM UGOVORU POTPISALI OVU OBAVEZU.