UPUTE ZA VOĐENJE ZAPISNIKA

Upute HRS-a za vođenje zapisnika i video

Svi zapisničari i mjeritelji moraju isprobati odnosno testirati svoje znanje vođenja zapisnika.

  • Ovo se ne razlikuje gotovo uopće od onoga kako su do sada vodili utakmice, pa se pretpostavlja da su se svi već time koristili.
  • Uz ovaj elektronski zapisnik, biti će potrebno i ručno voditi stari zapisnik.
  • Uz laptop, klubovi će morati osigurati i Wi Fi, ali VAŽNO je napomenuti, da ukoliko tijekom utakmice dođe do problema sa internetom u dvorani, neće se dogoditi ništa bitno za samu utakmicu, budući da se zapisnik nastavlja i dalje voditi, odnosno on funkcionira i „off-line“. Prilikom ponovne uspostave internetske veze, zapisnik će se sam „osvježiti“ podatcima!!

********

Na adresi https://natjecanja.hrs.hr/comanmatch.zip nalazi se windows aplikacija za vođenje zapisnika i/ili statistike utakmice.

Za utakmice svih rangova i kategorija zapisnik će se voditi sa ovom aplikacijom, a kod najviših rangova istom aplikacijom će se voditi odvojeno, ali istovremeno i statistika utakmice. To znači da će npr. Paket 24 Premijer liga raditi istovremeno sa dva računala zapisnik uživo na jednom računalu i statistiku na drugom računalu.

Ovakvo vođenje zapisnika omogućit će da se za svaku utakmicu na web stranici HRS-a može u realnom vremenu vidjeti rezultat, trenutni strijelci i redoslijed golova, a da odmah nakon utakmice imamo objavljene tablice.

********

Video tutorial za korištenje ove aplikacije nalazi se na adresi https://natjecanja.hrs.hr/tutorialzapisnik.mp4

Tutorial se bavi izradom zapisnika. Korištenje programa za izradu statistike gotovo je istovjetno kao i ranijih godina, i klubovi u najvišim rangovima upoznati su s njegovim radom.