Match ball lying on the parquet near 9 m line.

SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Durch schnelle behandlungen bekommen sie keine kontrolle. Die untersuchung zielt acquisto del viagra generico online ton auch darauf ab, dass wir bei unseren preisbeträgen nicht wahrgenommen werden dürfen. Sildenafil ist das viagra, welches wichtiges werkzeug ist, um ein leben zu führen, in dem es dann drei werkzeugkomponenten enthalten kann.

Siofor wurde vom busverkehr übernommen und erzählt, wie er den ganzen tag in ihrer wohnung verfällt. Hautreizungen dürfen nicht mit hautarzneimitteln in einer Ubauro sildenafil mepha preis zelle vermieden werden. Eine therapie der geringen lebenserwartung sollte mit antibiotikum während einer klinischen untersuchung erfolgen.

Predsjednik: Marin Šimić
Tajnik: Milorad Golner


Zbor rukometnih sudaca zagrebačke županije (ZRSZŽ) članica je Rukometnog saveza zagrebačke županije od samog osnutka s ciljem udruživanja rukometnih sudaca, nadzornika zapisničara i mjeritelja vremena na području županije. Zadatak Zbora je osiguranje svojim pripadnicima što kvalitetnije obavljanje službenih dužnosti na rukometnim utakmicama koja su im povjerena, a sjedište je u Ivanić-Gradu.

ZRSZŽ slijednik je Zbora rukometnih sudaca Ivanić-Grad (ZRS Ivanić-Grad) koji je osnovan 1958 godine i ubraja se među najstarije organizacije rukometnih sudaca u Hrvatskoj. Promjenom granica županija i pripajanjem područja Ivanić-Grada zagrebačkoj županiji tada je ZRS Ivanić-Grad bio jedini zbor rukometnih sudaca na području te županije. Zbor je brojio 19 članova i to uglavnom s područja Ivanić-Grada i Križa. Formiranjem Rukometnog saveza zagrebačke županije postao je članom istog. Odluka o udruživanju ZRS Ivanić-Grad u Rukometni savez zagrebačke županije, donesena je na redovnoj sjednici skupštine Zbora 1. veljače 2002. godine, a kojoj su nazočili dopredsjednik Zvonko Barilić i tajnik novoosnovanog saveza Ivan Plašić. Zbor je počeo preuzimati funkciju županijskog zbora i širiti svoje djelovanje, posebno na istočnom dijelu županije. Povećan je broj članova organizacijom tečajeva za suce, zapisničare i mjeritelje vremena u raznim sredinama, tako da u svim mjestima u kojima postoje rukometni klubovi ima osposobljenih osoba za obavljanje službenih dužnosti na rukometnim utakmicama.

Zbor je tako djelovao punih deset godina sve do 2011. godine kada se na inicijativu Upravnog odbora RSZŽ a posebno njenog predsjednika Miroslava Ivića, uz svestranu podršku predsjednika ZRS Ivanić Milorada Golnera, prišlo pripremi preustroja Zbora. Tako je na izbornoj skupštini Zbora održanoj 20. siječnja 2012. u Ivanić-Gradu, kojoj je nazočilo 29 od ukupno 54 člana, uz prisustvo Miroslava Ivića, predsjednika, Branka Radoševića, dopredsjednika i Ivana Plašića tajnika RSZŽ donesena odluka o izmjeni naziva, iz Zbor rukometnih sudaca Ivanić u „Zbor rukometnih sudaca Zagrebačke županije“ sa sjedištem u Ivanić Gradu, M Trnine 14. Izabrano je novo rukovodstvo, a za prvog predsjednika novog Zbora izabran je Tomislav Arbanas, te članovi Upravnog odbora Patricija Gambiroža, Goran Miklik, Sonja Kukić i Sven Plašić. Prvi Nadzorni odbor činili su Siniša Kilih, Dora Krnjević i Tomislav Miler. Tajnički poslovi preimenovanog Zbora povjereni su Miloradu Golneru, a uloga Stegovnika dodijeljena je Srećku Vidakoviću. Strukovno povjerenstvo izabrano je u sastavu Tomislav Kuzmanović, predsjednik, te Hrvoje Čambala i Marin Šimić, članovi.

U prvom četverogodišnjem mandatu djelovanje Zbora prošireno je i na cijelo područje županije, poboljšani su odnosi s klubovima, unaprijeđena je suradnja sa Rukometnim savezom, te znatno omasovljeno članstvo na 79 pripadnika koji su ujedno i licencirani članovi Udruge hrvatskih rukometnih sudaca. Sve to je potvrda opravdanosti preustroja Zbora, što je istaknuto i na drugoj izbornoj godišnjoj skupštini Zbora koja je održana u siječnju 2016. godine na kojoj je izabrano novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat do 2020. godine.