ZIMSKI SEMINAR PREMIJER I 1. HRL

U prilogu se nalazi odluka UO o zimskom seminaru Premijer i 1. HRL, te postupak rezervacije smještaja.

odlukaZimskiSeminar_2022